Hvis du ønsker en plads i dagpleje eller børnehave til dit barn, skal du søge om det.

Det er den centrale pladsanvisning i Borgerservice, der administrerer optagelse, venteliste og betalingsforhold for:

  • dagpleje
  • børnehave
  • skolefritidsordning (SFO)
  • juniorklub.

Du skriver dit barn op på www.borger.dk uanset hvilken institution, dit barn skal starte i.

Du kan altid kontakte Pladsanvisningen i Borgerservice for yderligere oplysninger vedrørende dagpleje, børnehave, skolefritidsordning (SFO) og juniorklub.

Ønsker du at melde dit barn ud af en institution, skal det ske senest en måned før udmeldelsen til den 1. eller 15. i en måned. Hvis du ønsker at dit barn skal udmeldes pr. 15/5, skal udmeldelsen således foretages senest d. 15/4. Udmeldelse sker på www.borger.dk

Hvis udmeldelsen skyldes et institutionsskift - eksempelvis fra dagpleje til børnehave - skal det ikke nødvendigvis ske til den 1. eller 15. i en måned. Skift aftales individuelt. Skift fra børnehave til SFO vil altid ske på afvigende datoer.

Er der "slip" imellem slutdatoen i den ene institution og startdatoen i den anden institution, træder ovenstående regel oftest i kraft.

Er der ingen ledige pladser, bliver dit barn skrevet på en venteliste. Der er pasningsgaranti for dit barn inden for tre måneder efter, du har søgt.

Når dit barn er født, kan det blive optaget på ventelisten. Ancienniteten på ventelisten fastsættes ud fra fødselsdatoen.