Samsø Kommunes børnepasningstilbud har faste årlige lukkedage.

Dagplejen og Børnehaverne i Samsø Kommune har lukket følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 24. og 31. december, samt dagene mellem jul og nytår.

I tilfælde af behov for pasning dagen efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår vil dagplejebørnene blive passet i en dagpleje (du kan altså ikke være sikker på, at det er din normale dagplejemor der passer dit barn), og for børnehavebørnene vil der blive etableret fælles pasning i én af børnehaverne på skift.

SFO og Juniorklub har lukket følgende dage:

  • Grundlovsdag
  • Fem dage i forbindelse med jul og nytår.