Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra kommunen, kan du klage til kommunen inden fire uger.

Hvis du sender en klage over en afgørelse, skal kommunen genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen, hvor du bor.