En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud.

Her kan du læse om reglerne for økonomisk friplads m.v., samt søge om økonomisk friplads.

Her kan du læse om reglerne for søskendetilskud m.v.