En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud.