Hvis I som forældre er på barsels- eller forældreorlov tilbyder Samsø Kommune deltidspladser på 30 timer til ældre søskende, som er i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. 

Retningslinjer for deltidsplads i dagtilbud

 • Deltidstilbuddet udgør 30 timer om ugen. 
 • Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn. 
 • Det tilstræbes, at barnet har mulighed for at deltage fra starten af dagen i de planlagte pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene samt deltage i børnefællesskaber med de øvrige børn i dagtilbuddet. 
 • Samsø Kommune tilbyder deltidspladser i dagplejen mellem kl. 9.00 og 15.00. 
 • Samsø Kommune tilbyder deltidspladser i børnehaven Rumlepotten således:
  • Formiddagspladsen er fra børnehavens åbning til kl. 12.15.
  • Eftermiddagspladsen er fra kl. 11.15 til børnehavens lukketid.
 • Afbryder forældrene barselsorloven bortfalder retten til en deltidsplads. 
 • Barnet beholder deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed i forbindeelse med, at forældrene holder ferie.

Takster

Dagplejen:

 • Takst fuldtid 2020: 2523 kr. 
 • Takst deltid (30 timer): 1766 kr.

Børnehaven Rumlepotten:

 • Takst fuldtid 2020: 1911 kr. 
 • Takst deltid (30 timer): 1338 kr.

Ansøgning

 • Af hensyn til korrekt takstopkrævning skal forældrene ansøge om en deltidsplads senest den første i måneden, inden deltidspladsen ønskes. 
 • I ansøgningen skal forældrene angive den periode, de ønsker deltidspladsen for. 
 • Såfremt forældrene ønsker at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal det ske senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en måned.
 • Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Ansøgningen sendes til Samsø Kommunes pladsanvisning på auij@samsoe.dk