Med underskriftsdokumentet kan forældrene skrive under på, om deres børn må transporteres, fotograferes og lege med vand.   

Billede