Nedenstående læreplan beskriver, hvordan Samsø Dagpleje tilrettelægger og arbejder med et lærende miljø for aldersgruppen 0-3 år.

Billede

Grundlaget for læringen i Samsøs dagpleje er læring gennem leg i et indbydende og stimulerende fysisk miljø i samvær med nærværende voksne og andre børn.

Da børnene er små, vil der blive lagt vægt på, at læringsmiljøet tilpasses børnenes naturlige udvikling. Dagplejen er i gang med uddannelse af alle dagplejere og implementering af de styrkede læreplaner.

De seks temaer i læreplanen er: