Forældrebestyrelsen udarbejder de overordnede principper for dagplejen.

Forældrebestyrelsen er det forum, som er med til at præge dagplejen på Samsø og deltager for eksempel i det årlige Dialogmøde med Social- og Kulturudvalget.

Alle forældre kan henvende sig til Forældrebestyrelsen, hvis der opstår problemer eller emner, de ønsker taget op på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt.

Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter (plus to suppleanter) og to personalerepræsentanter (plus to suppleanter) og dagplejelederen, som er sekretær i bestyrelsen.

I årets sidste kvartal er der valg til forældrebestyrelsen.