Samsø har i mange år været helt i front som producent af vedvarende energi, og øen arbejder også aktivt på at tage højde for aktuelle klimatilpasninger

Billede

Samsø producerer i dag mere energi, end øens beboere og gæster forbruger. Samsø påvirker klodens klima mindre med drivhusgasser end mange andre samfund i både Danmark, Europa og resten af verden. Samsø arbejder i øjeblikket på en klimahandlingsplan, fordi transport og landbrug stadig udleder klimagasser.

Men Samsø er også omgivet af vand, og i takt med at klodens temperatur stiger, skal vi som samfund til at takle væsentlige udfordringer med klimatilpasning. Derfor arbejder Samsø Kommune aktivt med at indtænke klimaforandringer. Du kan læse mere om arbejdet i disse dokumenter: