Samsø er i dag 100 procent selvforsynende med vedvarende energi og har et mål om at blive fossilfri ø i 2030

Billede

Vedvarende energi er fællesbetegnelsen for de energiformer, der ikke bliver brugt op på et tidspunkt. Det vil sige eksempelvis vindmøller og solceller, som laver strøm.

På Samsø kommer det meste af den energi, vi bruger, fra solceller og vindmøller, og vi producerer endda mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Det betyder, at Samsø kan betegnes som 100 procent CO2-neutral, og vi eksporterer endda også energi i form af strøm til Jylland.

Mange af kommunens bygninger forsynes med strøm fra solceller, og kommunen ejer fem havmøller lige syd for Samsø på Paludan Flak.

Samtidig bliver øens huse og virksomheder opvarmet af fire biomassefyrede fjernvarmeværker, og rigtigt mange samsinger har udskiftet deres oliefyr med varmepumper og pillefyr. Så det er ikke uden grund, at Samsø er blevet udråbt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø.

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø af Energiministeriet. En udnævnelse der forpligtede øen til at tænke energivenligt og være en rollemodel for den grønne omstilling.

I løbet af 10 år lykkedes det Samsø at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, og øens klimavenlige arbejde er også blevet hædret med prisen som EU's vedvarende energi-ø i 2000 og Den Europæiske Solpris i 2002.

Samsø Kommune har siden udnævnelsen været engageret i arbejdet med vedvarende energi og har blandt andet investeret i fem af de 10  store havvindmøller syd for Samsø. En investering på hele 125 millioner kroner, der hvert år laver ren og vedvarende strøm til, hvad der svarer til 10.000 familier.

Arbjejdet med at omdanne Samsø til Danmarks Vedvarende Energi-Ø er foregået i et tæt samarbejde mellem Samsø Kommune og Energiakademiet på Samsø.

Hele Samsø arbejder ud fra en plan om, at øen skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og naturgas) i 2030. Det indebærer blandt andet, at Samsø er i fuld gang med at:

  • Udbygge energisystemet til vedvarende energiproduktion
  • Reducere el- og varmeforbrug
  • Udskifte oliefyr til vedvarende energiløsninger
  • Få færgerne og den tunge transport til bruge biogas

Samsø Kommune har planer om at opføre et biogasanlæg på øen. Anlægget skal blandt andet levere biogas til færgen Prinsesse Isabella.

Samsø har et delmål om, at 50 procent af alle biler på øen i 2020 er elbiler, og at den offentlige transport kører på vedvarende energi.

Og her går Samsø Kommune forrest. Hele 90 procent af alle kommunens personbiler kører nemlig på el.

Det betyder, at medarbejderne i kommunen ikke længere behøver at beslaglægge familiebilen, når de skal udføre deres arbejde. I stedet kan de sætte sig ind i en elbil og dermed spare miljøet for CO2.

Som en del af arbejdet med at omdanne Samsø til en fossilfri ø i 2030 har det kommunalt ejede Samsø Rederi investeret i en færge, der sejler på naturgas.

Det er i øvrigt Danmarks første indenrigsfærge, der sejler på naturgas – og målet er, at færgen på sigt kommer til at sejle på biogas produceret på Samsø.

I 2007 åbnede Samsø Energiakademi som en del af øens satsning på vedvarende energi. Energiakademiet har gennem årene opbygget en unik viden om, hvad der skal til for at skabe forandringer til gavn for os selv, kloden og fremtiden, og akademiet arbejder tæt sammen med Samsø Kommune.

Læs mere om Samsø Kommunes arbejde med vedvarende energi:

Kommuneplanen

Agenda 21