I Teknik og Miljø i Samsø Kommune bliver der arbejdet på flere projekter under Energi og Klima

Alle projekter arbejder inden for et cirkulært perspektiv. Det vil sige, at de arbejder for at kortlægge og på bedst mulig vis forvalte de ressourcer, som vi har lige ved hånden på Samsø.