Samsø har i en årrække arbejde på at gøre Samsø mere bio-cirkulær og vise nye veje til hvordan man kan skabe et klima- og miljøvenligt kredsløb med bæredygtigt landbrug, og hvor øens affald bliver til genbrugsressourcer

Billede

I fremtiden skal affald ikke længere bare være affald på Samsø. Fremover skal madrester, kasserede afgrøder og græs spille en afgørende rolle, når projektet Biosamfund Samsø folder sig ud. Ideen med projektet er, at øens ressourcer skal bruges igen og igen som en del af et stort kredsløb, hvor så lidt som muligt går til spilde.

Projektet løber frem til udgangen af 2020, og et omdrejningspunkt for projektet er et nyt biogasanlæg. Anlægget kan omdanne bioaffald som madrester, planterester, spildevand og gylle til ren energi i form af biogas.  Affaldet fra biogasproduktionen – såkaldt biogas gylle – bruges som gødning i landbrugsproduktionen. Hermed sluttes kredsløbet. Den producerede biogas skal så  bruges til at sejle færgen Prinsesse Isabella mellem Samsø og Jylland.

Her er det vigtigt, at ”foderet” til anlægget – og dermed færgen - kommer fra samsingernes egne marker og skraldespande, hvis tanken om det gode kredsløb skal have fuld effekt.  Sidegevinsten ved biogasanlægget er derfor, at al den ”føde” biogasanlægget ikke bruger til at lave biogas, kan ryge retur til markerne som gødning. På den måde er et perfekt kredsløb skabt.

Landbrugsproduktion påvirker  det omgivende miljø ved, at specielt kvælstof og fosfor kan udvaskes fra landbrugsjorden og forurener vores vandmiljø. Omvendt, når der dyrkes afgrøder, fanges der CO2 fra luften, som bindes i planter. Hermed påvirkes klimaændringen i positiv retning.

Det vigtigste i pilotprojekterne er at binde en større mængde CO2 i jorden ved at udnytte planterne til at fange den fra luften.

Du kan læse meget mere om projektet her http://biosamfund.samsoe.dk/