Borgere, som flytter til eller opholder sig i Danmark, har ret til offentlige sundhedsydelser