Borgere, som flytter til eller opholder sig i Danmark, har ret til offentlige sundhedsydelser

Enhver person, der har bopæl i Danmark (dvs. er tilmeldt folkeregistret), har ret til alle offentlige sundhedsydelser. Dine rettigheder dokumenteres ved sundhedskortet, som du får fra din bopælskommune.

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, kan du være berettiget til et særligt sundhedskort. Kortet giver dig mulighed for behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

Det særlige sundhedskort udstedes for op til to år ad gangen og er som udgangspunkt gratis.

Hvis du mister eller ødelægger sundhedskortet, koster det 200 kr. (2019) at få et nyt.

Du kan også have ret til det blå EU-sygesikringskort.

Hvordan får jeg det særlige sundhedskort?

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge Udbetaling Danmark om at få det særlige sundhedskort.

Du kan læse om det særlige sundhedskort og søge om kortet her på borger.dk.

Hvordan får jeg det blå EU-sygesikringskort?

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du også søge Udbetaling Danmark om det blå EU-sygesikringskort. Du skal bruge en selvbetjeningsløsning, hvis du har NemID. Ellers kan du få en papirblanket ved at kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

Hvis du opholder dig i Danmark på fx ferie og bliver akut syg, har du ret til gratis akut sygehusbehandling.

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU/EØS-land (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, har du ret til de sundhedsydelser, som bliver nødvendige under opholdet i Danmark. Du skal dog huske at vise dit EU-sygesikringskort.

Du kan få dækket merudgiften til din hjemtransport, hvis:

  • du kommer fra et nordisk land og er sygeforsikret i det pågældende land, og hjemtransporten er ordineret af en læge tilknyttet det danske sundhedsvæsen.

Andre må selv betale udgifterne til hjemtransporten.

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.