Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger, og til tilskud til medicin

Sygesikring sikrer, at alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

gruppe 1:

  • tilmeldt en bestemt læge
  • skal have henvisning til speciallæger

gruppe 2:

  • ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

Sikringsgruppe 1

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler.

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Børn følger automatisk deres forældres valg af læge og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler andet.

Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din digitale anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift. Det koster 200 kr. (2019) at skifte sygesikringsgruppe.

Du kan også henvende dig til borgerservice.

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter at du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, som giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger.

Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.