Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger, og til tilskud til medicin