Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Du skal bruge det blå EU-sygesikringsbevis, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Med det blå EU-sygesikringsbevis har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikrings-bevis og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringsbevis og bestille beviset på borger.dk:

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk/EU-sygesikringskort.

Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Har du haft udgifter til behandling eller medicin i udlandet, kan du søge om refusion af udgiften.

Link til ansøgningsskema: http://stps.dk/da/borgere/international-sygesikring/~/media/93061815EC7E4C47B5E17F6CEB7C0255.ashx