Som fastboende, eller ejer af et fritidshus på Samsø, har du mulighed for at få tildelt et ø-kort. Ø-kortet giver rabat ved rejser på Sælvig/Hou ruten. Denne service tilbydes af Samsø Kommune i samarbejde med Samsø Rederi.

Alle, der ønsker at få udstedt ø-kort, skal sende en mail til Samsø Kommune på mailadressen kommune@samsoe.dk , eller møde personligt op i borgerservice i åbningstiden.

I mailen skal man oplyse navn, fødselsdato, telefonnr. og mailadresse, samt adresse på evt. fritidsejendom og folkeregisteradresse. Desuden skal der vedhæftes et vellignende foto for hver af de personer, der ønsker ø-kort.

Mærk venligst e-mailen: "Ø-kort".

Hvis du møder personligt op på rådhuset for at få dit ø-kort, skal du afgive de samme oplysninger som ovenfor. Borgerservice kan tage et billede af dig til dit ø-kort, så du behøver ikke at medbringe et billede.

Udstedelse af ø-kort er gratis.

På ruten til Sjælland benyttes der ikke Ø-kort mere, da Samsølinjen har en særlig rabatordning.

Samsø Kommunes kommunalbestyrelse har den 25. august 2015 vedtaget, at alle ejere og medejere af fritidshuse på Samsø samt ægtefæller og samlevere kan få udstedt ø-kort.

Dermed kan alle fritidssamsinger nu få rabat på rejser med Samsø Rederis færge Prinsesse Isabella på overfarten mellem Sælvig og Hou.

Som fastboende, eller ejer af et fritidshus på Samsø, har du mulighed for at få tildelt et ø-kort. Ø-kortet giver rabat ved rejser på Sælvig/Hou-ruten. Denne service tilbydes af Samsø Kommune i samarbejde med Samsø Rederi.

Regler:

 • Ø-kortet er strengt personligt og din dokumentation for, at du er fastboende/ husejer i  Samsø Kommune
 • Ø-kortet er gældende på Sælvig/Hou-ruten

Regler for fridssamsinger:

 • Der kan udstedes ø-kort til alle ejere af en ejendom på Samsø og deres ægtefælle/samlever
 • Ejendommen skal indeholde en registreret boligenhed, der ikke udlejes/benyttes til helårsbrug
 • Ved nybyggeri kan ø-kort først udstedes, når byggeriet er færdigmeldt
 • Virksomheder, fonde, foreninger med mere kan ikke få ø-kort
 • Kortene udstedes med navn og billede samt forsynes med udstedelsesdato
 • Ø-kortet er gældende ved rejser på Sælvig/Hou-ruten
 • Pladsbestilling til bil er påkrævet. Ring til: 70 22 59 00 eller besøg rederiets hjemmeside ved at klikke her (åbner nyt vindue)

Færge:

Ruten til Jylland:

Når du har modtaget dit ø-kort, kan dette bruges til rejser som gående passager mellem Samsø og Jylland.

Ønsker du at rejse i bil til “ø-kort-pris” skal du, efter du har modtaget dit ø-kort, indgå en SamsøBizz aftale med Samsø Rederi.

Du finder mere information om dette på Samsø Rederis hjemmeside ved at klikke her (åbner nyt vindue).

Det kan tage mellem 1 - 5 dage at oprette din aftale.

Ruten til Sjælland:

Regler for denne rute findes på Molslinjens hjemmeside ved at klikke her (åbner nyt vindue) eller ring på: 70 23 15 15.

Ved billetkontrol:

 • Ø-kortet forevises, og rabatten ydes kun, når ø-kortet forevises sammen med gyldig legitimation
 • Hvis der er udfyldt en Tro og Love erklæring vedrørende personbil på gule plader, skal denne medbringes i bilen og til enhver tid forevises sammen med ø-kortet ved ombord kørsel
 • Navn og billede skal stemme overens for at Ø-kortet er gyldigt, og anden dokumentation, for eksempel i form af kørekort, skal kunne forevises ved forlangende

Aftalen omfatter følgende personer og køretøjer:

 1. Gående passagerer (voksne, børn og pensionister)

 2. Personbiler inklusiv fører.
  Personbiler er defineret som køretøjer på hvide plader samt køretøjer på gule plader, som i registreringsattesten er anført til privat eller privat/erhverv anvendelse og ved angivelse af ejerens CPR-nummer

 3. Motorcykler inklusiv fører

 4. Knallerter inklusiv fører

 5. Cykler inklusiv fører

For alle rejsende er det påkrævet at der bestilles plads i uge 29 samt mandag i uge 30.

Erhvervskøretøjer:

Erhvervskøretøjer er ikke omfattet af ordningen.

Særlige bestemmelser ved overførsel af privatejede køretøjer på gule plader.

 • Hos Borgerservice i Samsø Kommune udfyldes og underskrives en Tro og Love erklæring, der påtegnes af Samsø Kommune
 • Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet på forlangende

Gyldighed:

 • Ved fraflytning/salg af fritidshus i Samsø Kommune er ø-kortet ikke længere gyldigt fra den dato, man fraflytter eller sælger fritidshus. Kortet og Brobizzen vil fra denne dato blive afvist
 • Ved misbrug betales gyldig billet og en kontrolafgift på 800 kroner. Ved gentagen forseelse/misbrug kan ø-kort og Brobizzen inddrages i et år                                                 

Udstedelse af Ø-kort:

 • Du bedes henvende dig til Borgerservice i Samsø kommune eller på mail for at få lavet et ø-kort
 • Nye borgere i Samsø Kommune bliver informeret om tilbuddet ved tilflytning
 • Nye husejere i Samsø Kommune bliver informeret om tilbuddet ved tinglysning af købet

Ombytning af ø-kort

Hvis dit Ø-kort bliver beskadiget, fotoet ikke er vellignende, eller kortet ikke længere virker i billetterminalerne, kan du få det byttet til et nyt. Ombytningen finder sted i Borgerservice på rådhuset, Søtofte 10, 8305 Samsø alle hverdage undtagen fredag mellem klokken 10 og 12. Torsdage desuden mellem klokken 15 og 17.

Eksisterende fritids-ø-kort, der for eksempel er beskadigede eller ikke virker, kan ligeledes udskiftes. Det sker ved henvendelse til mailadressen kommune@samsoe.dk

Regler for betaling af ø-kort:

Samsø Kommune opkræver gebyr efter følgende retningslinier:

Gratis

 • Første udstedelse af ø-kort
 • Udskiftning af ø-kort som følge af slitage eller fejl i stregkode

Gebyr 100 kr.

 • Udskiftning som følge af mistet ø-kort

Udstedelse af Bro bizz:

I 2016 blev priserne for ø-kortholdere sat ned. Her er et overblik:

 • Ø-kort bil inkl. fører blev ændret til ø-kort bil inkl. 5 passagerer for samme pris.
 • Ø-kort cykler og knallerter blev gjort gratis.
 • Ø-kort pendlere med bil, der rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 10 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.
 • Ø-kort pendlere, der rejser som gående og rejser mere end 10 enkeltture i samme kalendermåned, betaler kun 5 kr. for de efterfølgende ture i samme kalendermåned.

Bruger du færgen til og fra dit arbejde, så har du mulighed for at opnå pendlerrabat. Når du sejler din 11. enkelttur på en måned, falder prisen automatisk for denne sejltur og de kommende ture den pågældende måned til kun 10 kroner per tur med bil og 5 kroner per tur som gående.

Derudover kan du få skattefradag for din færgetur til og fra din arbejdsplads

Du behøver ikke gemme alle billetterne for at kunne dokumentere dine rejser over for SKAT. I stedet kan du kontakte Samsø Rederi, som så kan lave et udtræk for hele året for dig.