Hvis du ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

Det er en god ide at kontakte teknisk afdeling i god tid forinden, så du kan høre nærmere om, hvad du skal gøre for at få tilladelse.

Se kontaktoplysninger til Teknisk afdeling nederst på siden.