Skel, hegn og hegnsyn

I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn.
I brevet skal der stå hvem og hvad, man klager over. Hvis i er uenige om hvor skellet er, skal i selv kontakte en landinspektør først.

Når man har klaget over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besøg og ser på sagen. Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af kommunen.
Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen.

Et hegnsyn koster 1.855 kr. og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet.
Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr.

Hvis man ikke har råd til at betale for et hegnsyn, kan man søge Landbrugsstyrelsen om hjælp til at betale sagens omkostninger.
Se her: https://lbst.dk/tvaergaaende/naboret/daekning-af-omkostninger-i-sager-om-hegn/ 

Se medlemmerne af hegnssynet herunder:
Hegnsynet på Samsø               

Spørgsmål vedrørende hegnsloven kan besvares ved henvendelse til formanden for hegnsynet, hvor der dog gøres opmærksom på, at der ikke kan ske vejledning / rådgivning om aktuelle sager.
Anmodning om afholdelse af hegnsyn skal foretages skriftligt og skal stiles til sekretariatet på e-mail POST-Teknisk@samsoe.dk eller per brev til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

Her kan du hente skema til begæring af hegnsyn: Hegnsynsbegæring

Vil du selv orientere dig om de gældende regler, kan det anbefales at låne Hegnsloven med kommentarer på biblioteket eller at søge oplysninger under adresserne:

Hegn og et godt naboskab