Naturbeskyttelsesloven sikrer, at kyster, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Danmarks Miljøportal kan du se, om et areal er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Hvis særlige forhold taler for det, kan Samsø Kommune meddele dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge – og beskyttelseslinjer.

Man kan klage over myndighedernes afgørelser til Natur –og miljøklagenævnet. Bemærk, at et område også kan være beskyttet gennem anden lovgivning. Se afsnit vedrørende naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000. Kontakt Samsø Kommune, hvis du er tvivl om hvilke regler, der gælder i et bestemt område. Se kontaktoplysninger nederst på denne side.