Du har mulighed for at blive kørt til og fra læge og hospital, hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager og samtidig modtager social pension

Har du brug for at blive transporteret til din læge, så kan du ringe til Samsø Kommune på telefon: 87 92 24 04.

Telefontiden er mandag til torsdag klokken 10.00-12.00

Betingelser:

  1. Du skal modtage social pension (førtid- eller folkepensionist)
  2. Du må ikke kunne anvende offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager. 


Det er således vigtigt, at du er opmærksom på, at der kun kan bevilges kørsel, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv kan transportere dig og/eller anvende offentlig transport.

Der kan alene ydes kørsel til og fra alment praktiserende læge samt til og fra nærmeste speciallæge.

Der er ikke mulighed for at få kørsel til behandling hos for eksempel fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor, fodterapi og optiker.

Har du brug for at blive transporteret til et sygehus i Region Midt, kan du ringe til kørselskontoret på: 70 23 62 48

Telefontiden er mandag til fredag klokken 8.00-14.00