Ring til giftlinien, som har døgnåbent, på telefon: 82 12 12 12

 

 

Førstehjælp ved forgiftning