Når du fylder 65 år, kan du søge folkepension

Som folkepensionist kan du også søge om tilskud til for eksempel husleje, medicin og varmeudgifter.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før, du fylder 65 år. Her står der, at du nu kan søge folkepension.

Læs mere og søg om Folkepension ved at klikke på den blå boks "Søg om Folkepension" nederst på siden.

Der findes en række tillæg til folkepensionen.

Du skal søge om tillæggene.

Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

Læs og søg om de forskellige tillæg ved at klikke på de blå bokse nederst på siden.

Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck. Det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent.

Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension.

Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

Læs mere om ældrecheck ved at klikke på den blå boks "Søg om Ældrehek" nederst på siden.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. 

Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Søg om Folkepension

Søg om Varmetillæg

Søg om Boligstøtte

Søg om Helbredstillæg

Søg om Personligt tillæg

Søg om Ældrecheck