Har du behov for personlig hjælp, pleje og/eller praktisk hjælp som følge af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau, kan du ansøge om hjemmehjælp

 Central visitation og revurdering Kvalitetsstandard 

 

 Praktiske opgaver, rengøring, tøjvask og indkøb:  Kvalitetsstandard

Hjælp og støtte i hjemmet er omfattet af fritvalg

Samsø Kommune har i øjeblikket ikke indgået kontrakt med private leverandører

Du har mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Leverandøren skal være CVR registreret

Du har mulighed for selv, at udpege en person til at udfører de visiterede ydelser. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen

Borgere der bor i plejebolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør

Når du modtager hjælp, er dit hjem hjælpernes arbejdsplads og hjælperne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Serviceydelser til borger fra anden kommune Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om lovgrundlaget i Serviceloven

I følge forvaltnings- og retssikkerhedsloven er det muligt at klage, hvis man ikke får bevilget det ønskede hjælp eller er utilfreds med den måde, sagen er blevet behandlet på.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen sendes til Visitationsteamet, Søtofte 10, 8305 Samsø eller på mail visitatorer@samsoe.dk

Læs også klagevejledning her

Læs venligst mere her

Visitation til boliger i Samsø Kommune

Skema til ansøgning om bolig

Samsø for Seniorer

Projekter indenfor hjemmeplejen