Et forebyggende hjemmebesøg kan styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre mennesker ved hurtig opsporing.

På den måde kan et forebyggende hjemmebesøg hjælpe ældre mennesker til at udnytte deres egne ressourcer bedst muligt.

Et forebyggende hjemmebesøg er en sundhedssamtale mellem dig og en sygeplejerske fra Samsø Kommune ud fra dine ønsker og behov.

Det er frivilligt, om du ønsker et forebyggende besøg.

Sygeplejersken har tavshedspligt.

Den forebyggende hjemmesygeplejerske kan ikke bevilge ydelser som for eksempel hjemmehjælp eller hjælpemidler, men hjemmesygepejersken kan fortælle, hvor du kan henvende dig.

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, bosat i Samsø Kommune, som ikke modtager hjælp fra kommunen til personlig pleje og praktisk hjælp.

  • Alle borgere i deres fyldte 75 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg og herefter kun ved behov.
  • Alle borgere, som er fyldt 80 år, tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg.
  • Borgere over 65 år, som nyligt har mistet en ægtefælle tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Du vil automatisk blive kontaktet af kommunen enten via digital post, hvis du er tilmeldt dette. Ellers vil du blive kontaktet pr. brev.

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Et besøg forpligter dig ikke til noget. Du skal aktivt takke nej til besøget, hvis du ikke ønsker dette.

Du vil automatisk blive tilbudt et besøg igen efter et år, hvis du er over 80 år.

Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere rette henvendelse til kommunen med ønsket om et forebyggende hjemmebesøg. Se under kontaktoplysninger nederst på denne side.

Ægtefæller vil efter eget ønske få tilbudt enkelvis samtale eller fælles samtaler. Som udgangspunkt bliver der booket fælles samtaler.

Besøget varer ca. en time for aleneboende og 45 minutter per ægtefælle.

Formålet med besøget er

  • at igangsætte og motivere dig til at vedligeholde dit helbred således, at din evne til at klare dig selv støttes bedst muligt.
  • at motivere dig til at udnytte dine egne ressourcer og handlekompetencer således, at dit funktionsniveau bevares længst muligt.
  • at fremme sundhed og skabe rammer for et aktivt ældreliv.
  • at vejlede og rådgive dig om generelle sundhedsemner og konkrete individuelle forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i form af aktiviteter og støttemuligheder.

Den forebyggende medarbejder er en uddannet sygeplejerske, som har en bred viden om Samsø Kommunes forhold og tilbud, og som dermed kan medvirke til at give dig tryghed, trivsel og sundhed i hverdagen.

Gennem råd og vejledning vil sygeplejersken søge at hjælpe dig til at bevare dine færdigheder længst muligt og eventuelt være med til at løse små problemer, før de vokser sig store og uoverskuelige.

Sygeplejersken har tavshedspligt, og der vil kun blive taget notater til brug for næste besøg, hvis det er i orden med dig.

Du bestemmer selv, hvad samtalen skal handle om. Det kan være om dit liv, familie, bolig, oplevet problemer med mere. 

Formålet er dog ikke primært at finde problemer, men mere at støtte dig i din selvstændighed og mestring i hverdagen.

Notater i kommunens omsorgssystem vil kun blive foretaget, hvis du har givet samtykke dertil. Notaterne er til brug for at have noget at kunne følge op på til næste besøg.

Du har ret til at få kopi af de notater, der er skrevet om dig. Hvis du ønsker det, kan du rette henvendelse til Samsø Kommune.

Se kontaktoplysninger nederst på denne side.