Et forebyggende hjemmebesøg kan styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre mennesker ved hurtig opsporing.

På den måde kan et forebyggende hjemmebesøg hjælpe ældre mennesker til at udnytte deres egne ressourcer bedst muligt.