Samsø Kommune tilbyder information og vejledning om tilbud til borgere med demens eller demenslignende sygdomme  samt til deres pårørende.

 

Det påvirker hele familien og omgangskredsen, når et menneske rammes af demens eller en demenslignende sygdom.

Ved den mindste mistanke, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Samsø Kommunes Demenskoordinator.

Samsø Kommunes Demenskoordinator kan tilbyde:

  • Støtte i forbindelse med udredning og eventuel opstart af behandling.
  • Information og vejledning i forhold til demens og demenslignende sygdomme.
  • At være tovholder i forhold til kontakt til relevante kommunale instanser.   

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

De 10 advarselstegn: