Borgerstyret personlig assistance (BPA) er til borgere, der på grund af et handicap har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med videre.

Betyder dit handicap, at du har brug for omfattende støtte til at udføre almindelige daglige funktioner, både i og uden for hjemmet, kan du have ret til at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Hvis du ønsker at søge Borgerstyret Personlige Assistance, skal du rette henvendelse til Visitationskontoret i Samsø Kommune.

Søtofte 10.
8305 Tranebjerg.
Telefontid på  hverdage fra 8.00 til 09.00.
Telefon: 87 92 24 15 eller 87 92 24 16.

Visitationskontoret kan endvidere kontaktes pr. e-mail på visitatorer@samsoe.dk.

DUKH, en forkortelse for "Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet" er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet, der informerer om mulighederne for Borgerstyret Personlig Assistance.