Borgerstyret personlig assistance (BPA) er til borgere, der på grund af et handicap har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med videre.

Betyder dit handicap, at du har brug for omfattende støtte til at udføre almindelige daglige funktioner, både i og uden for hjemmet, kan du have ret til at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Hvis du ønsker at søge Borgerstyret Personlige Assistance, skal du rette henvendelse til Visitationskontoret i Samsø Kommune.