Ældre Sagen er en landsforening baseret på frivillige kræfter og engagement.

 

Social og Kulturudvalget godkendte den 27. november 2018 en partnerskabsaftale med Ældre Sagen på Samsø.

Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre, at det social-humanitære arbejde som Ældre Sagen i Samsø Kommune udfører, fortsat understøttes og møder opbakning fra Social og Kulturudvalget. Formålet med aftalen er en fortsat udvikling af Ældre Sagens tilbud til ældre borgere med særligt behov for støtte samt udbrede kendskabet til Ældresagens tilbud til borgere og personale, således at flest mulige får gavn af tilbuddene.

Endvidere er formålet i fællesskab at udvikle nye initiativer mellem Ældresagen og Social og Kulturudvalget.

Der har gennem længere tid været en positiv tendens til at flere frivillige ønsker at bidrage med deres hjælp inden for det socialhumanitære område, og det er derfor særligt vigtigt, at området får meget støtte og opmærksomhed, sådan at den positiv tendens vil fortsætte.

Tidligere på året afholdt Ældre Sagen og Samsø Kommune en temadag med temaet 'En Værdig Død'. Præsentationen fra dagen kan findes her.